Kontaktné údaje:

EMAIL pre riešenie reklamácií: reklamacie@dovypredania.sk

EMAIL pre všeobecné otázky: info@dovypredania.sk

Zodpovedná osoba: Ing. Branislav Hahn

[+421] 947 92 77 22

Fakturačné údaje a kontaktná adresa:

Adresa: Štefana Furdeka 472/11, 010 01 Žilina

IČO: 46 779 353
IČDPH: SK2023568338

Zapísaná v OR OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č. 57114/L.

SWIFT: FIOZSKBA
IBAN: SK68 8330 0000 0021 0129 5222