Ostatné káble využívané pre pripojenie a prepojenie audio a TV techniky